Amager Íþróttamiðstöð - Amager
Staðsetningin er við Løjtegårdsveg, kallað  ‘‘Travbaneparken“. Fysti hluti samstarfs við Tårnby sveitarfélag til að betrumbæta íþróttaaðstöðu Amager eyju. Mikilvægt er að skapa góðan arkitektónískan grunn fyrir íþróttahreyfinguna sem einnig vekur áhuga til íþróttaiðkunar meðal almennings. Verkefnið er framhald af áralangu árangursríku samstarfi  íþróttafélaga við framhaldsskóla Tårnby og annarra skóla í kringum íþróttir. Verkefnið snýst einnig um að undirbúa heildar endurbætur á Tårnby íþróttavelli og tengdri aðstöðu ásamt svæði undir íþróttaakademíu. Heildar bygginarsvæði 9500 m².


The location is on Løjtegårdsvej, named “Travbaneparken”. First part of collaboration with Tårnby Municipality is to improve the island of Amagers sports facilities. In addition it is important to create good architectural framework for the sports elite but also raise interest in sport activity among the general population. The project is the continuation of years of work by clubs based on good performance in collaboration with TG Tårnby gymnasium and other schools around sports facilities. The project also is preparing a total renovation of Tårnby stadium with associated facilities and area for a sports academy for the athlete. Total area of buildings 9500 m².