Hafnarstræti 19 - Reykjavík
Nýtt deiliskipulag hefur verið samþykkt fyrir Hafnarstrætisreit og var hönnun og útfærsla þess unnin af THG arkitektum. Hugmyndin er að blanda nýbyggingum við eldri byggð þannig að götumynd Hafnarstætis haldist óbreytt, en núverandi hús þar eru vernduð. Þriggja til fjögurra hæða byggingar verða við Tryggvagötu með tilvísun í íslenska steinsteypuklassík og gert ráð fyrir verslun og þjónustu á jarðhæð með möguleika á gistirýmum á efri hæðum.

New site plan has been approved for Hafnarstræti under the supervision of THG architects. The idea is to blend new and historical constructions.