Hrafnista - Reykjavík - Raðhús
Jökulgrunn - 28 raðhús fyrir aldraða. Opnað 1991.

28 home dwelling for elderly. Completed in 1991.