Stóru-Vogaskóli - Vogar
Stækkun, 1.300 m², 2003-2005. Verkefnið fólst í að byggja stækkun við Stóru-Vogaskóla með 8 kennslustofum, veislusal og eldhúsi - með hugsanlegri stækkun um aðrar 8 kennslustofur síðar.
Viðmiðið var að ná góðri tengingu og heild innan skólahúsnæðisins og að byggja hagkvæma lágstemmda byggingu sem félli vel að umhverfi sínu.

Extension, 1,300 m², 2003-2005. The project consists in the extension of 8 classrooms in Stóru-Vogaskóli, canteen and kitchen - with the possibility of future extension of 8 extra classrooms.